Terug naar overzicht

Ochtenddienst kerk aan het Plein (30-04-2023)

  • 30/04/23 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Thema: Over machten en krachten in de Efezebrief. Over Efez 1: 15-21 en 6: 10-17

 

Welkom door de ouderling van dienst

Zingen: LvK, Gezang 217: 1 en 3, Jezus leeft en ik met Hem!

Votum en Groet

We zingen: Hemelhoog 445: 1-2, Ik bouw op U…

Gebed om de leiding van Gods Geest

Schriftlezing: Efez. 6: 10-17

Kindermoment

Kinderlied: OTH 414, Ken je Gods gebod

Tweede schriftlezing: Efez. 1: 15-21

Zingen: DNP, Psalm 91: 1 en 3, Wie thuis is bij de hoogste God…

Verkondiging: Over machten en krachten

Zingen: LvK, Gezang 95: 1 en 3, Nu bidden wij met ootmoed en ontzag…

Mededelingen door de ouderling van dienst

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen: Hemelhoog 450: 1 en 3, In Gods overwinning…

Zegenbede

Amenlied: HH 450: 4, Volg uw Meester…

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen