Terug naar overzicht

Ochtenddienst Kerk aan het Plein (29-05-2022)

  • 29/05/22 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Liturgie 29 mei 2022 in de Kerk aan het Plein te Voorthuizen

Thema: Gods lof, onze passie!

 

Welkom door ouderling van dienst

Voorzang: Hemelhoog 647, Kom, nu is de tijd, aanbid Hem..

Stil gebed, Votum en Groet

We zingen: DNP, Psalm 75: 1, 2 en 4, U alleen, God, prijzen wij..

Gebed om Gods zegen

Eerste lezing uit Filippenzen 4: 1-9

Kindermoment

Kinderlied: God kent jou vanaf het begin (Hemelhoog 503)

Tweede schriftlezing uit Psalm 150

Zingen: LvK, Psalm 150: 1-2, Looft God, looft Hem overal..

Verkondiging: Gods lof, onze passie!

Zingen: Hemelhoog 53:1-3, Hallelujah, looft God in zijn heiligdom..

Mededelingen

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied: LvK, Gezang 409: 1-3, Laat ons de Heer lofzingen

Zegenbede

Amenlied: LvK, Gezang 409: 5, Daarom lof zij de Here…

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen