Terug naar overzicht

Ochtenddienst Kerk aan het Plein (29-01-2023)

  • 29/01/23 - 10:00u
  • ds. Reinier Drop
  • Voorthuizen Kerkgebouw
  • Heilig Avondmaal
Voorganger: ds Reinier Drop
Dienstdoend ambtsdrager: Dirk Koster
Collecte: predikantenopleiding
De liturgie is als volgt:

Welkom door ouderling van dienst

Zingen: Gezang 320:1-4 (LB 1973)

Stil moment

Votum en groet

Zingen: Psalm 81:1,7,8,9 (LB 1973)

Gebed

Lezen: (leefregel) 1 Kor 12:31 – 14:1

Zingen: HH 58 Klein klein kindje  <kinderen naar de bijbelklassen>

Schriftlezing ter verkondiging: Lucas 2:22-40

Verkondiging

Zingen: Opw 534 Jezus Gods heerlijkheid verschijnt

Viering Heilig avondmaal: Inleiding

Voor de maaltijd: Zingen Gezang 75:1,2

Maaltijd

Na de maaltijd: Zingen Gezang 75:11,12

Gebed

Zingen: HH 582 Jezus alles geef ik U

Collecte <Terugkomst kinderen>

Zingen: Gezang 477 Geest van hierboven

Zegen

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen