Terug naar overzicht

Ochtenddienst Kerk aan het Plein (28-05-2023) Pinksteren

  • 28/05/23 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Voorthuizen Kerkgebouw
Voorganger: Ds. Henk van der Velde
Dienstdoend ambtsdrager: Gerbrand van Elten
Collecte: zending
De liturgie is als volgt:
Thema: Samen werken met God

Welkom en mededelingen

Voorzang: Lvk, Gezang 304: 1-3, God is getrouw…

Votum en Groet

Zingen: GK, Lied 103: 1, 3 , 5 en 8, O Schepper, Geest, woon in uw kerk

Gebed – We beginnen dit met HH 229, Heilige Geest van God – 2x

Eerste lezing: Kolossenzen 3: 1-10 en 12

Zingen: Kinderlied LvK Gez 477: 1, Geest van hierboven…

2e Schriftlezing: Genesis 1: 26 – 2: 9

Zingen: LvK, Psalm 8: 1, 2, 4 en 6, Heer, onze God, hoe machtig…

Verkondiging: Samen werken met God

Zingen: HH 294: 1-3, De Rivier

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen: HH 335, God van trouw

Zegenbede

Amenlied: GK, Lied 103: 9, U, Vader, U zij eeuwig eer

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen