Terug naar overzicht

Ochtenddienst Kerk aan het plein (27-11-2022)

  • 27/11/22 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Voorthuizen Kerkgebouw
Voorganger: ds. Henk van der Velde
Dienstdoend ambtsdrager: Gerjoke van der Hart
Collecte: Diaconie (GKV)
De liturgie is als volgt:

Verwelkoming door ovd

Ontsteken kaars plus adventslied: Hemelhoog 419: 1, God zal met je zijn

Votum en groet

Zingen: LvK, Gezang 26: 1, 3 en 4, Daar is uit ’s werelds duistre wolken

Eerste schriftlezing uit Matteüs 5: 1-10

Gebed om de leiding en zegen van Gods Geest

We beginnen dat gebed met Opwekking 59, Mogen de woorden van mijn mond..

Zingen kinderlied: Hemelhoog 132: 1-5, Goed nieuws

Schriftlezing: Jakobus 3: 1-18

Zingen: LvK, Psalm 141: 1-3, U, HEER, roep ik…

Verkondiging

Zingen: Lvk, Gezang 118: 1-2, Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotzang: Hemelhoog 321: 1-3, Wees mijn verlangen..

Zegenbede

Amenlied: Hemelhoog 321: 5, Hemelse Koning, die het kwaad overwon…

 

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen