Terug naar overzicht

Ochtenddienst Kerk aan het Plein (27-10-2019)

  • 27/10/19 - 10:00u
  • br. Pim Vrijmoeth
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 10:00 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina.

Het thema van de dienst is : “Goed nieuws van God”

Orde van dienst:

Welkom door ouderling van dienst

Zingen: HH 248: Kom en laat ons prijzen 1, 2

Stil gebed

Gezongen Votum: Ps. 121:1

Groet

Thema

Zingen: HH 120 De zaligheid is van God 1, 2

Zingen: HH 679 Heer, uw licht en uw liefde schijnen, 1, 2, 3

Zingen: NLB (2013) 313 Een rijke schat van wijsheid, 1, 2 en 4

Gebed

Zingen: HH 293 Ancient Words 1, 2

Tien Woorden

Zingen Kinderlied: HH 37 Uw woord

Schriftlezing: Romeinen 1:1-7

Preek: “Goed nieuws van God”

Zingen: HH 347a: Jezus alleen 1, 2, 3, 4

Mededelingen

Voorbede en dankgebed

Collecte: GKV

Slotlied: HH 473 Gebed om zegen

Zegen: Numeri 6:24-26

Gezongen Amen

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen