Terug naar overzicht

Ochtenddienst Kerk aan het Plein (26-11-2023)

  • 26/11/23 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Voorthuizen Kerkgebouw
  • Eeuwigheidszondag

Liturgie 

Thema: ‘Waar is God in de storm?’

Welkom en ontsteken van de Paaskaars door ouderling van dienst

Aanvangslied: Lvk, Gez 118: 1 en 2, Op U, mijn Heiland, blijft ik hopen

We ontsteken de Paaskaars – ouderling van dienst

Votum en Groet

We zingen: Hemelhoog 294: 1-3, De rivier

Uitleg over thema en doel van deze dienst op de Eeuwigheidszondag

Gebed om de leiding van Gods Geest

Eerste schriftlezing: Psalm 42

Zingen: De Nieuwe Psalmberijming, Ps 43: 2 en 3, Heer, zend uw licht…

We gedenken leden die ons ontvielen door hun namen te noemen.

Terwijl we zingen HH 413, Als alles donker is…, ontsteken bekenden van hen die ons voorgingen om beurten een kaars ter nagedachtenis:

Kinderlied: HH 305, Ik volg de Heer

Hierna mogen de kinderen naar de bijbelklassen

We zingen: LvK, Psalm 90: 1, Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen…

Tweede Schriftlezing: Marcus 4: 35-41

Verkondiging: ‘Waar is God in de storm?’.

Zingen: Hemelhoog 460: 1-4, Ik zal er zijn

Herdenking van allen die zijn ontslapen met een bloemengroet

Het combo zingt het luisterlied uit HH 433, Stil, mijn ziel, wees stil..

Ondertussen kan ieder die dat wil een bloem bij het kruis zetten

Ter afsluiting zingen we: HH 336: 1-2, Groot is uw trouw, o Heer…

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotzang: Nieuwe Liedboek 416: 1-3, Ga met God…

Zegenbede

Amenlied: Nieuwe Liedboek 416: 4

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen