Terug naar overzicht

Ochtenddienst Kerk aan het Plein (26-03-2023)

  • 26/03/23 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Liturgie 

 

Thema: Eenheid

Verwelkoming en ontsteken van de Paaskaars

Intochtslied: Lvk, Gez 314: 1-3, Gij die gelooft, verheugt u samen

Votum en groet

Zingen: Hemelhoog 380: Jezus vol liefde (canon)

Gebed om de leiding van Gods Geest

We beginnen dat met het gebed: HH 402, U maakt ons één, U bracht ons tesamen

Lezing uit Romeinen 13: 8-14

Zingen kinderlied: Hemelhoog 207  Weet je dat de lente komt

Lezing uit Efez. 4: 1-6 en 11-16

Verkondiging over Eenheid

Zingen: Hemelhoog 391: 1-3, Breng ons samen…

Mededelingen van de kerkenraad

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotzang: Bewaar de eenheid van Gods Geest (Op de melodie van Gezang 474, God roept ons)

Zegenbede

Amenlied: Hemelhoog 472, Ga nu heen in vrede

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen