Terug naar overzicht

Ochtenddienst Kerk aan het Plein (26-01-2020)

  • 26/01/20 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Voorthuizen Kerkgebouw
  • Heilig avondmaal

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 10:00 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina.

  • Het thema is Bidden in de geestelijke strijd (Jaarthema ‘Dit is Mijn Lichaam’)
  • Ouderling/diaken van dienst is Gerrit Takken
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

 

Verwelkoming en mededelingen

Voorzang: GK, Psalm 121: 1, Ik sla mijn ogen op en zie…

Votum en groet

Zingen: Hemelhoog 586, Groot is de Heer (2x)

 Gebed om Gods zegen – ingeleid met Hemelhoog 533, In deze stilte…

Schriftlezing: Kolossenzen 3: 1-17

Kinderlied: Hemelhoog 455: 1-3, Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?

Uitleg over het avondmaal

Zingen: LvK, Gezang 358: 1 en 4, Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet

Viering van het avondmaal

Zingen: Heer, maak ons vol van U ( NvM. Zie bijlage)

Schriftlezing uit  Efez. 1: 15-23

Psalm 27: 1 en 2 (De Nieuwe Psalmberijming. Zie tekst hieronder)

Verkondiging: Bidden om geestelijk inzicht

Zingen: LvK Gezang 95: 1 en 3, Nu bidden wij met ootmoed en ontzag..

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotzang: U bent mijn alles, Heer  (NvM – zie bijlage)

Zegenbede

Amenlied: LvK, Gezang 423: 1 en 4, Ach, blijf met uw genade…

 

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen