Terug naar overzicht

Ochtenddienst Kerk aan het Plein (24-11-2019)

  • 24/11/19 - 10:00u
  • Br. Wildrik Oosterhof (Kampen)
  • Voorthuizen Kerkgebouw
  • Eeuwigheidszondag

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 10:00 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina.

  • De voorganger van de dienst is Br. Wildrik Oosterhof (Kampen)
  • De ouderling van dienst is Bettine Kieft
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:
Begroeting

Votum & groet
Zingen: DNP 100 ‘Juich, alle volken, voor de Heer’

Leefregel

Lezing van de leefregel
Zingen: LB 944 ‘O Heer, verberg u niet voor mij’

Verkondiging

Gebed
Zingen kinderlied: Een rivier vol van vrede
Kinderen naar de Bijbelklas
Lezing:Matteüs 5: 3-16
Zingen: LB 119: 1‘Welzalig wie de rechte wegen gaan’
Lezing: Openbaringen 3: 14-21
Zingen: LB 119: 14
Preekover Matteüs 5: 3
Zingen:DNP 34: 2, 3, 5 ‘Wie opzien naar de Heer’

Dankzegging

Dankzegging en voorbede
Collecte

Heenzending

Zingen: LB 838: 1-4 ‘O grote God die liefde zijt’
Zegen

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen