Terug naar overzicht

Ochtenddienst Kerk aan het Plein (24-10-2021)

 • 24/10/21 - 10:00u
 • Br. Jetze Baas (GKv Barneveld)
 • Voorthuizen Kerkgebouw

Welkom in deze dienst!

Voorganger: Jetze Baas

Volgorde van de dienst :

Gods vaste plan
nav Jeremia 29: 11

 1. Welkom
  1. Votum: Psalm 124 DNP
  2. Zegengroet met gesproken Amen.
 2. Lofprijzing en Aanbidding: 
  1. Hemelhoog 591 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam.
 3. Gebed
 4. Kindermoment. 
  1. Jeremia geroepen. 
  2. Kinderlied: Hemelhoog 675: God heeft een plan met je leven. 
 5. Bijbellezing: Jeremia 29: 1 – 14, 
 6. Verkondiging: Gods vaste plan
 7. Kort gebed
 8. Zingen: Een toekomst vol van hoop(Sela)
 9. Leven uit je geloof in de Toekomst: Efeziërs 4: 17, 20 -32.(BGT)
 10. Zingen: NLB 316: 4 Het woord van liefde vrede en recht
 11. Voorbede
 12. Collecte voor NBG
 13. Slotzang: Opwekking 407: O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
 14. Zegen

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen