Terug naar overzicht

Ochtenddienst Kerk aan het Plein (24-09-2023)

  • 24/09/23 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Liturgie:

Over de zegen van Aäron.

Verwelkoming

Voorzang: Lvk, Ps 103: 1, 8 en 9, Zegen, mijn ziel, de groet Naam des Heren

Votum en groet met Ps 134

Zingen: Lvk, Psalm 67: 1 en 3, God zij ons gunstig en genadig

Gebed om Gods zegen

Eerste lezing uit Psalm 67

Kinderlied: Hemelhoog 61: 1-2, De Here zegent jou…

Tweede lezing uit Numeri 6: 22-27

Luisterlied: The Lord bless you and keep you – John Rutter. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=QcYzO8Y4PH0

Verkondiging over de zegen van Aäron

Zingen: Zegen mij/ons.. (Sela) = Opwekking 710

Dankgebed en voorbeden

Mededelingen

Collecte

Slotlied: LvK, Gezang 399: 1 en 3, Wij loven U, o God…

Zegenbede

Amenlied: LvK, Gezang 399: 6, Wij zegenen. O Heer,…

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen