Terug naar overzicht

Ochtenddienst Kerk aan het Plein (23-12-2018)

  • 23/12/18 - 10:00u
  • Ds. Wim van der Linde (Barneveld)
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 10.00 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen

Kaars aansteken + gedicht

Zingen: Gez. 118

Stil gebed

Gezongen votum

Groet

“Amen”(door gemeente)

Zingen: Opw. 575 “Jezus alleen

Regels ten leven

Zingen: Gez. 463

Gebed

Kinderlied “Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God“(canon)

Hierna kinderen naar bijbelklas

Schriftlezingen Zach. 9:9 en 10 en Openb. 22:12-21

Zingen: Ps. 118: 5 en 9

Preek over Openb. 22:17

Zingen: Gez. 117:1, 7

Dankgebed en voorbede

Kinderen komen terug + poster vakjes openen

Collecte

Zingen: Gez. 296

Zegen

“Amen”

 

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen