Terug naar overzicht

Ochtenddienst Kerk aan het Plein (21-05-2023)

  • 21/05/23 - 10:00u
  • ds. Jan Meijer (Spakenburg)
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Liturgie

Thema: Bidden als basis

Belijdenis van afhankelijkheid

Vredegroet van God

Zingen: DNP 27:1,3 – God is mijn licht, de redder van mijn leven

Gebed

Kinderlied: HH 231 – Ik moet weggaan

Bijbellezing: Handelingen 1:1-14

Zingen: Weerklank 188:1,2 – In bidden en in smeken

(op de wijs van Liedboek 234 – Al heeft Hij ons verlaten)

Tekst: Handelingen 1:13-14

Verkondiging

Zingen: Liedboek 95:1,2,3 – Nu bidden wij met ootmoed en ontzag

De weg die God ons wijst

Zingen: Opwekking 249 – Heer, wat een voorrecht

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Zingen: Psalm 138:3,4 – Zij breken in gejubel uit

Zegen van God

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen