Terug naar overzicht

Ochtenddienst Kerk aan het Plein (21-04-2019)

  • 21/04/19 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Voorthuizen: kerkelijk centrum Odulf

Let op! Tijdelijk gewijzigde locatie!

————————————————————————————————————–

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 10.00 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden)

  • Het thema van deze dienst is: “Een tempel overbodig”
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Paasontbijt voorafgaand aan de dienst – ieder brengt wat mee.

Zingen als afsluiting: LvK, Gezang 215: 1-3, Christus, onze Heer, verrees

Welkom door de gastvrouw

Acclamatie: “De Heer is waarlijk opgestaan!” Antwoord door heel de gemeente: “Halleluja

Zingen: GK (2006) Gezang 95 / HH 169 Daar juicht een toon daar klinkt een stem, 1, 2, 3 en 4

Stil gebed

Votum & groet: Gezongen votum: GK, Ps 121: 1

Voorganger: Groet

Zingen: HH 605, Juicht, want Jezus is Heer 1, 2 en 3

Gebed

Kindermoment en kinderlied: HH 207: 1 en 2, Weet je dat de lente komt…

Kinderen naar de Bijbelklassen

Schriftlezing: Matt 26: 57-68 & Joh 2: 13-25.

Zingen: GK (2017) 201 Wie zal voor God verschijnen? 1, 2 en 3 (Melodie ‘Hoe zal ik U ontvangen’)

Preek: ‘Een tempel overbodig’

Zingen: HH 232 Laat het huis gevuld zijn

Leefregel: Gal. 5:13-25

Voorbede en dankgebed

Collecte

Mededelingen door ouderling van dienst

Zingen: GK (2017) 209 / HH 200 U zij de glorie: 1 en 2

Zegenbede

Zingen: GK (2017) 209 / HH 200 U zij de glorie: 3

Kerkelijk Centrum Odulf:
Budkestraat 26
3781 BX Voorthuizen