Terug naar overzicht

Ochtenddienst Kerk aan het plein (20-11-2022)

  • 20/11/22 - 10:00u
  • ds. Reinier Drop
  • Voorthuizen Kerkgebouw
  • Eeuwigheidszondag
Voorganger: ds. Reinier Drop
Dienstdoend ambtsdrager: Dirk Koster
Collecte: Soemba

De liturgie van de dienst is als volgr:

Welkom
Zingen Opw 354 Glorie aan God 
Stilte en votum en groet
Zingen Psalm 121:1,2,4
Gebed
Moment voor herdenking overleden o.l.v. ouderling van dienst OVD
Overledenen van de moederkerken:
1. Per overledene leest de ouderling van dienst de naam voor en plaatst een roos in een
vaas.
2. Aankondiging gelegenheid voor alle aanwezigen een roos bij de rozen in de vaas te
zetten.

Tijdens 2. Zingen HH 460 Ik zal er zijn
Zingen kinderlied HH 338 ‘k Stel mijn vertrouwen

Lezen (Schriftlezing) Habakuk 1:1-4, 3:16-19
Verkondiging
Zingen Lied: Al zal de vijgenboom niet bloeien
Mededelingen
Gebed
Collecte
Zingen HH 721 Er is een dag 
Zegen

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen