Terug naar overzicht

Ochtenddienst Kerk aan het Plein (19-09-2021)

  • 19/09/21 - 10:00u
  • Br. Robert van Lente
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Welkom + mededelingen

Zingen: Opw 339
Stilte
Votum + Groet
Zingen: LvdK Ps 122: 1
Inleiding
Gebed om Gods ontferming
Zingen: LvdK Gz 169: 1, 4, 6
Leefregels
Gebed om Gods Geest
Kindermoment (optioneel)
Kinderlied (optioneel)
Schriftlezingen
OT Gen 1: 1 – 5, 14 – 19
Zingen: LvdK Gz 1: 1, 3, 4
NT: Marcus 7: 31 – 37 en Marcus 8: 22 – 26
Zingen: LvdK Ps 146: 1, 4
Preek
Zingen: Opw 378
Gebeden + Onze Vader
Collecte
Zingen: ELb 167: 1, 2, 3, 4, 5
Zegen
Opw= Opwekkingsliederen
LvdK = Liedboek voor de Kerken (1973)

ELb = Evangelische Liedbundel

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen