Terug naar overzicht

Ochtenddienst Kerk aan het Plein (19-06-2022)

  • 19/06/22 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Voorthuizen Kerkgebouw
Thema: Meer van de Geest?!
 
Welkom door de ouderling van dienst
Voorzang: DNP Psalm 75: 1, 2 en 4, U alleen God, prijzen wij.. (Zie hieronder)
Stil gebed, Votum en Groet
We zingen: LvK, Gezang 477: 1-2, Geest van hierboven..
 
Gebed om Gods leiding
Lezing uit Galaten 5: 13-26
Zingen: GK, Psalm 86: 4, Leer mij naar uw wil te handlen..
Kindermoment
Kinderlied: Vuur uit de hemel (Elly & Rikkert)
Lezing uit de bijbel: Efeziers 5: 8-20
Zingen: Opwekking 445, Bron van levend water..
Verkondiging ‘Meer van de Geest?!’
Zingen: Opwekking 501, Laat uw vrede heersen.. (Hemelhoog 234)
Mededelingen door de ouderling van dienst
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Belijdenislied:  Ik geloof in God de Vader… (Zie tekst hieronder. Melodie LvK Gez 293)
Zegenbede
Amenlied: LvK, Gezang 456: 1-3, Zegen ons, Algoede…

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen