Terug naar overzicht

Ochtenddienst Kerk aan het Plein (19-05-2019)

  • 19/05/19 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Voorthuizen: kerkelijk centrum Odulf

Let op! Tijdelijk gewijzigde locatie!

————————————————————————————————————–

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 10.00 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden)

  • Het thema van deze dienst is: Hoe Jezus regeert in en onder ons.
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom door de gastheer/gastvrouw

Zingen: Gezang 304: 1 – 3 (Lvk), God is getrouw, zijn plannen falen niet

Stil gebed, votum en groet

Zingen: HH 234, Vader, mijn God, ik aanbid U

Gebed om Gods zegen

Kinderlied: Hemelhoog 222, Door de kracht

Bijbellezing uit Johannes 14: 15 – 26

Zingen: Hemelhoog 294: 1 – 3, De Rivier

(Hierna mogen de kinderen naar de bijbelklassen)

Lezing uit Johannes 16: 5 – 16

Luisterlied: Een weg naar U – Sela (https://youtu.be/hqu8-r1yjLc)

Verkondiging over Gods Bondgenoot in en onder ons

Zingen: Psalm 51: 5, Schep in mij, God, een hart dat leeft in ‘t licht

Hemelhoog 274, Create in me a clean heart

Mededelingen

Dankgebed en voorbeden

Collectes – We luisteren naar Hemelhoog 352: 1 – 3, Jezus liefde voor mij

Slotzang: Gezang 477: 1 (LvK), Geest van hierboven

Zegenbede

Amenlied: Gezang 239: 1, 3 en 7 (LvK), Kom Schepper-God, o Heilge Geest

Kerkelijk Centrum Odulf:
Budkestraat 26
3781 BX Voorthuizen