Terug naar overzicht

Ochtenddienst Kerk aan het Plein (18-08-2019)

  • 18/08/19 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 10.00 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina.

  • Het thema van de dienst is: Geef Mij je hart!
  • Het programma van deze dienst is als volgt:

Welkom door de gastheer/gastvrouw
Stil gebed
Gezongen Votum
Begroeting
Zingen: Hemelhoog 499, Wij zijn hier bijeen in Jezus’ Naam
Gebed om Gods zegen
Wetslezing uit Matt. 5: 1-16
Zingen: GK, Psalm 51: 4
Kinderlied: Hemelhoog 257, Zie de zon, zie de maan…

(Hierna mogen de kinderen naar de bijbelklassen)

Bijbellezing uit I Samuel 16: 1-13
Zingen: GK, Psalm 51: 5
Verkondiging
Zingen: Heer, maak ons vol van U, Vers 1-3. (Zie bijlage)
Mededelingen ouderling van dienst
Dankgebed en voorbeden
Kollectes
Slotzang: Hemelhoog 16, Als een hert dat verlangt naar water..
Zegenbede
Gezongen Amen

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen