Terug naar overzicht

Ochtenddienst Kerk aan het Plein (17-11-2019)

  • 17/11/19 - 10:00u
  • Ds. Wieb Dijksterhuis (Ermelo)
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 10:00 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina.

  • De preek gaat over het ‘reisverhaal’ in Handelingen 27: Paulus per schip op weg naar Rome
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen

Zingen: NLB 289, 1,2 Heer, het licht van Uw liefde schittert

Stil gebed, Votum, Zegengroet

Zingen: Ps. 46, 1 en 2 God is een toevlucht voor de zijnen.

Gebed

Kinderdeel + zang: My Lighthouse of Opw. 807 God van licht

Woord voor onderweg: Mat. 22, 36-40; Mat. 5, 43-48

Zingen/luisteren: NLB 512 O Jezus hoe vertrouwd en goed

Lezen: Handelingen 27, 9-44

Preek

Stilte + gebed

Zingen: HH 8 Ik val niet uit uw hand

Voorbeden

Collecte

Zingen: NLB 802,1,5 en 6 Door de wereld gaat een woord

Zegen

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen