Terug naar overzicht

Ochtenddienst Kerk aan het Plein (14-10-2018)

  • 14/10/18 - 10:00u
  • kand. A.J. (Bart) Noort
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 10.00 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

  • Er is bijbelklas voor de kinderen van groep 1 t/m 6.
  • Het programma voor deze dienst is als volgt:

Welkom

Votum en groet door het zingen van Sela

Zingen: Opwekking 733, Tienduizend redenen

Moment van ontferming d.m.v. luisterlied: Sela – Kyrie

Stilte

Genadeverkondiging

Zingen: Psalm 32: 1 en 2 (uit: de Nieuwe Psalmberijming)

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Genesis 39

Zingen: Psalm 32: 3 (uit: de Nieuwe Psalmberijming)

(Kinderen naar de Bijbelklas)

Verkondiging van het evangelie

Zingen: Opwekking 520: Wees mijn verlangen

Tien Woorden

Zingen: GK2017 Lied 217 : 1,3 en 6 – Dit is de dag, dit is het uur

Dankzegging en voorbeden

Inzameling van de gaven

Slotlied: Opwekking 585 – Er is een dag

Wegzending en zegen

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen