Terug naar overzicht

Ochtenddienst Kerk aan het Plein (14-04-2019)

  • 14/04/19 - 10:00u
  • Ds. Wieb Dijksterhuis (Ermelo)
  • Voorthuizen: kerkelijk centrum Odulf

Let op! Tijdelijk gewijzigde locatie!

————————————————————————————————————–

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 10.00 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden)

  • IN GESPREK OVER…JEZUS! In de laatste twee weken voor Pasen zijn we met elkaar in gesprek over de betekenis die de Heer Jezus voor ons heeft. Een gemakkelijk verhaal of toch moeilijker dan je eerst dacht? Het is een hoogtepunt als de Heer Jezus bij Jeruzalem aankomt, iedereen juicht! Of is dat ook ingewikkelder dan je eerst dacht?
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Zingen: HH 612, Kom nu en jubel

Stil gebed, Votum (gezongen), Zegengroet (Amen gezongen)

Zingen: Ps. 20, 1 en 4 (een Messiaanse psalm)

Gebed

Woord voor onderweg: Mat. 21, 1 – 17 (Palmpasen)

Zingen: HH 597, Hosanna

Kinderen naar de bijbelklassen

Lezen: Mat. 20. 17 – 28

Zingen: NLB 991, De eersten zijn de laatsten, vs 1, 3, 7 en 8

Preek

Zingen: NLB 576B (nieuwe versie), O Hoofd vol bloed en wonden, vs 1, 3, 6 en 7

Gebed

Collecte

Zingen: HH 171, Geprezen zij de Heer

Zegen

 

Kerkelijk Centrum Odulf:
Budkestraat 26
3781 BX Voorthuizen