Terug naar overzicht

Ochtenddienst Kerk aan het Plein (12-11-2023)

  • 12/11/23 - 10:00u
  • Ds. Atze Buursema
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Voorganger: Ds. Atze Buursema
Collecte: Predikantenopleiding (NGK)

De liturgie van de dienst is als volgt:

Votum en groet (sela)
Zingen: HH 591 (Heer, onze God hoe heerlijk is uw naam)
Gebed
Kind moment
Zingen: Zing een nieuw lied want de Heer is goed
Kinderen naar de Bijbelklas
Lezen: Leviticus 24, 1-9
Zingen: psalm 89,5 (DNP)
Preek
Zingen: HH 679 (Heer, uw licht en uw liefde schijnen.

doop:

Belijdenis: lied ds. Koolsbergen (Wijs: ik zag een nieuwe hemel zich vergeven)

1. ‘k Geloof in God de Vader, die almachtig
hemel en aarde schiep;
in Jezus Christus, Zoon uit God geboren,
die Hem tot aanzijn riep,
mijn Heer, die van de Heilge Geest ontvangen
geboren uit een maagd,
geleden heeft ten tijde van Pilatus,
onschuldig aangeklaagd.

2. Gekruisigd en gestorven en begraven,
gedaald in helse dood,
de derde dag verrezen, opgevaren,
zit Hij voortaan naast God,
vanwaar Hij op een dag terug zal komen
als rechter van ’t heelal
en alle levenden en alle doden
ten oordeel houden zal.

3. De Heilge Geest, Hij wordt door mij beleden.
‘k Geloof dat God ons geeft
een kerk die heilig is en in de wereld
als zijn gemeenschap leeft.|
‘k Geloof dat God mijn zonden wil vergeven,
mijn lichaam eens bevrijdt
van dood en ondergang, en ik zal leven
in alle eeuwigheid.

Voor de doop: Doop (sela)
Na de doop: HH 61 (de Here zegent jou)
Gebed,
Collecte, Tijdens de collecte als luisterlied: “meer dan een wonder“,
Zingen: NLB 705 (Ere zij aan God de Vader, Ere zij aan God de Zoon)
Zegen

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen