Terug naar overzicht

Ochtenddienst Kerk aan het Plein (12-02-2023)

  • 12/02/23 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Voorthuizen Kerkgebouw
Voorganger: Ds. Henk van der Velde
Dienstdoend ambtsdrager: Dirk Koster
Collecte: bijz. doeleinden
Thema: De HEER is Koning voor eeuwig en altijd! Tekst: Psalm 9 en 10.


De liturgie van dienst is als volgt:Welkom ouderling van dienst.
Zingen: Lvk, Gezang 255: 1-4, Ere zij aan God de Vader
Votum en Groet
We zingen: LvK, Psalm 116: 1, 3 en 7, God heb ik lief….
Gebed om de leiding van Gods Geest
We beginnen dat gebed met HH 593, Here der heren…..
Eerste Schriftlezing: Jesaja 9: 1-6 – NBV
Kindermoment: Een lesje Griekse taal – Alpha en Omega, wat betekent dat?
Kinderlied: Hemelhoog 621, Van A tot Z
Tweede schriftlezing: Psalm 10 – NBV
Zingen: LvK, Psalm 80: 1, 6 en 7, O God van Jakob, leid ons verder..
Verkondiging: De HEER is Koning voor eeuwig en altijd!
Zingen: LvK, Gezang 435: 3 en 4, Zie ons lijden, Heer, tezamen..
Mededelingen ovd
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Zingen: GK, lied 118: 1-3, God is getrouw, Zijn plannen falen niet
Zegenbede
Amenlied: LvK, Gezang 456: 3, Amen, amen, amen…

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen