Terug naar overzicht

Ochtenddienst Kerk aan het Plein (10-12-2023)

  • 10/12/23 - 10:00u
  • Ds. Wilmer Blijdorp (GKv)
  • Voorthuizen Kerkgebouw
  • Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. Wilmer Blijdorp
Collecte: Bijzondere doeleinden (Present NGK)
De liturgie is als volgt:
Votum en groet
Zingen: LB 216 (Dit is een morgen als ooit de eerste)
Gebed
Kinderlied adventslied
Lezen: Leviticus 16
Zingen: Opwekking 811 (Was mij witter dan sneeuw)
Preek over Leviticus 16
Zingen: Psalm 103, 4 en 5 (Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen)
Heilig Avondmaal
Voorbereiding
Gebed
Ophalen brood en wijn – ondertussen zingen:
LB 381 1-4 (Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet)
Viering
Na de viering:
Zingen: HH 209/Opwekking 706 (Zie hoe Jezus lijdt voor mij)
Dankzegging
Zingen: LB 838 (O grote God, die liefde zijt)
Zegen

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen