Terug naar overzicht

Ochtenddienst Kerk aan het Plein (09-06-2019)

  • 09/06/19 - 10:00u
  • br. Pim Vrijmoeth
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 10.00 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden)

  • Het thema van deze dienst is: Word telkens weer vervuld met de Geest!
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom & Mededelingen

Lied: HH 231, Ik moet weggaan, 1, 2 en 3

Stil gebed

Votum & groet:

· Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft. (Psalm 124:8) die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van Zijn handen. (Psalm 138:8)

· Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. (1 Korintiërs 1:3)

Lied: HH 234, Laat uw vrede heersen 1 en 2

Gebed

Lied: Liedboek 675, Geest van hierboven 1 en 2

Pinksterlezing: Hand. 2:1 – 21

Kinderlied: HH 582a, Dit is de Dag

(Hierna mogen de kinderen naar de bijbelklassen)

Schriftlezing: Efeziërs 5: 15 – 20

Lied: HH 229, Heilige Geest van God (3x)

Preek: Word telkens weer vervuld met de Geest!

Lied: HH 232, Laat het huis gevuld zijn 1, 2 en 3 (Bridge 2x)

Voorbede en dankgebed

Collecte

Slotlied: HH 679, Heer uw licht en uw liefde schijnen 1, 2, en 3

Rom. 15:13: “Moge God, die ons hoop geeft, U in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest.”

Zegen: Liefde van God de Vader, het leven van Jezus Christus en de opstandingskracht van de Heilige Geest met jullie allen. Amen

Zegenlied: HH 399, Samen in de Naam van Jezus 1, 2 en 3

 

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen