Terug naar overzicht

Ochtenddienst Kerk aan het Plein (08-12-2019)

  • 08/12/19 - 10:00u
  • Ds. Atze Buursema
  • Voorthuizen Kerkgebouw
  • Viering Heilig Avondmaal / Tweede Adventszondag

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 10:00 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina.

  • De collecte is voor de predikantenopleiding
  • De ouderling van dienst is Rob Udo
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Gemeente: Votum

Onze hulp en onze verwachting

is van God, onze Heer.

Hij die alles maakte,

laat niet los wat Hij begon.

Voorganger: Groet

Genade en vrede

van God, de Vader;

door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.

Hij woont met zijn Geest in ons.

Gemeente: Hallelujah, hallelujah, amen!

Zingen: in het licht (Sela)

Gebed

Zingen: Kinderlied HH 125

Kinderen naar de bijbelklas

Lezen: Filipenzen 2, 1-11

Zingen: God keert alles om (Sela)

Preek

Zingen: HH 181

Kinderen uit de bijbelklas

Projectlied

Doop

Zingen: HH 49

Gebed

Heilig Avondmaal

Zingen: HH 162

Gebed

Collecte

Zingen: opwekking 4

Zegen

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen