Terug naar overzicht

Ochtenddienst Kerk aan het Plein (06-10-2019)

  • 06/10/19 - 10:00u
  • Br. Jetze Baas (GKv Barneveld)
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 10.00 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina.

Het thema van de dienst is: Van Gilgal naar Bochim: van verlossing naar nieuw leven. N.a.v Rechters 2: 1 – 5

Het programma van deze dienst is als volgt:

1. Naderen tot God:

a. Welkom

b. Votum: Opwekking 640: Ik hef mijn ogen op naar de bergen.

c. Zegengroet met gezongen Amen

2. God aanbidden:

a. Hemelhoog 617a De zon komt op maakt de morgen wakker.

b. Psalm 96 1, 2, 3 (de nieuwe psalmberijming, tekst zie onder)

3. Ons leven met God

a. Vragen bij de wet

b. Zingen: Vader vol van vrees en schaamte (Hemelhoog 286)

4. Gebed

a. Kinderlied: Wij willen samen vieren dat God van mensen houdt. (Hemelhoog 705)

5. Luisteren naar Gods Woord

a. Lezen: Rechters 1: 1 – 4 Lezing door: Betty Kleijer

b. Zingen psalm 78: 13, 14 De Nieuwe Psalmberijming(tekst zie onder)

c. Lezen: Rechters 2: 1 – 5

d. Zingen: Hemelhoog 220: 2 Die ons, gereinigd door uw bloed…..

e. Verkondiging: Van Gilgal naar Bochim van verlossing naar nieuw leven.

6. Dank aan God

a. Zingen: Bouw uw Koninkrijk (Hemelhoog 669)

b. Dankgebed en voorbede

c. Collecte Steun Messiasbelijdende Joden

7. Op weg met God

a. Zingen: Leid mij Heer, o machtig Heiland (Hemelhoog 686)

b. Zegen met gezongen Amen.

 

Psalm 96: 1, 2, 3 De Nieuwe Psalmberijming

Zing voor de HEER als nooit tevoren.

Zing, heel de aarde, laat het horen:

groot is zijn trouw en majesteit.

Zing voor de HEER, want Hij bevrijdt.

Wie bij Hem hoort, gaat niet verloren.

 

De Heer is een sublieme koning;

idolen zijn een schijnvertoning.

Hij schiep de hemel met zijn stem.

Een felle glans omsluiert Hem

en heilig vuur verlicht zijn woning.

 

Erken de HEER in alle landen,

want Hij heeft alle macht in handen.

Erken de HEER, kniel voor Hem neer.

Bewijs zijn naam de hoogste eer:

laat offers op zijn altaar branden.

 

Psalm 78: 13, 14

13. Het volk was veilig onder zijn geleide

toen Hij het water van de Rietzee scheidde.

Hij bracht hen naar de berg door Hem verkoren,

naar het gebied dat hun zou toebehoren.

De volken joeg Hij weg met eigen hand.

Hij gaf per stam het vastgestelde land.

14. Zij tartten ook in Kanaän Gods woorden;

ze deden net of ze zijn wet niet hoorden.

Niet erger konden zij de HEER kleineren

dan door hun godenbeelden te vereren.

Boos en beledigd door dit overspel

keerde de HEER zich af van Israël

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen