Terug naar overzicht

Ochtenddienst Kerk aan het Plein (05-03-2023)

  • 05/03/23 - 10:00u
  • Br. Jetze Baas (GKv Barneveld)
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Voorganger: br. Jetze Baas
Dienstdoend ambtsdrager: Sietske Zuurman
Collecte: Kerk (GKV)
Thema: Mens, waar ben je?

De liturgie van de dienst is als volgt:

N.a.v. Genesis 3:1 -9
1. Naderen tot God:
a. Votum: gezongen
b. Zegengroet:
Gezongen amen?
c. Aanbidding en lofprijzing:
i. DNP Psalm 8: 1, 3, 4 HEER, onze Heer, Uw naam is groot en machtig.
d. Gebed om een zegen over de dienst.
2. Luisteren naar God:
a. Kindermoment.
b. Lezen Genesis 2: 15, 16; 3: 1-21
c. Zingen: NLB 944: 1, 4 O Heer, verberg U niet voor mij. Gij weet, het ik ben
bang voor U.
d. Verkondiging: Mens, waar ben je? Nav Genesis 3:1-9
e. Kort gebed
3. Dank aan God
a. Zingen: Opwekking 695 Verberg mij nu.
b. Leven uit genade. Romeinen 5: 18,19; Efeze 4: 25-32
c. Zingen: Opw. 688 Genade zo groot
d. Dankgebed en voorbede.
e. Collecte
4. Op weg met God
a. Zingen: NLB 985: Heilig, heilig , heilig, hemelhoog verheven.
b. Zegen:
c. Gezongen Amen?

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen