Terug naar overzicht

Ochtenddienst Kerk aan het plein (04-09-2022)

  • 04/09/22 - 10:00u
  • Ds. Atze Buursema (GkV)
  • Voorthuizen Kerkgebouw
  • Heilig avondmaal

Voorganger: Ds. Atze Buursema

Dienstdoend ambtsdrager: Joost Schouten

Collecte: Kerk & Diaconie (GKV)

Bijzonderheden: viering Heilig avondmaal

De liturgie is als volgt:

Votum en groet (Sela, zonder de herhaling)
Zingen: NLB 216 (Dit is een morgen)
Gebed
Kindermoment
Zingen: HH 338 (Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God, graag in canon)
Lezen: Hebreeën 12, 1-14
Zingen: HH 603 (Mijn Jezus, mijn Redder)
Preek
Zingen: HH 629 (De kracht van uw liefde)
Belijdenis doen ; Judith, Erjan en Matthijs vertellen waarom ze belijdenis willen doen
Zingen: HH 640 (Ik kniel neer en belijd)
Geloofsbelijdenis
Gemeente,  zingen: Gods zegen voor jou (Sela)
Gebed

Collecte en kinderen terug uit Bijbelklas

Viering van het Heilig avondmaal (Buiten) staande in een kring
Na de viering: zingen: HH 617 (10.000 redenen)
Zegen

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen