Terug naar overzicht

Ochtenddienst Kerk aan het Plein (03-12-2023)

  • 03/12/23 - 10:00u
  • Br. Jetze Baas (GKv Barneveld)
  • Voorthuizen Kerkgebouw
Voorganger: br. Jetze Baas
Collecte: Kerk (GKV)
Thema: Zie je Koning komt! – Zacharia 9:9

De liturgie van de dienst is als volgt:

Naderen tot God
Adventslied: NLB 444: 1(A), 2(V), 3(A), 4(M), Nu daagt het in het oosten
Votum: gezongen
Zegengroet
Gezongen Amen
Lofprijzing:
NLB 405 Heilig, heilig, heilig.
Hemelhoog 153 Ik zie uit naar de Heer
Gebed om de opening van het woord

Luisteren naar God
Kinderlied, waarna de kinderen naar de Bijbelklas gaan.
Bijbellezing:
Zacharia 7:1- 8:3; Matth. 5: 17-20;
Zingen: DNP Psalm 26: 1,2,3 Doe recht, HEER, spreek mij vrij.
Verkondiging over Zacharia 9:9: De Koning komt
Kort gebed

Dank aan God
Zingen NLB 435: 1,2 Hef op uw hoofden, poorten wijd!
Leven uit dankbaarheid: Romeinen 12: 12-21
Zingen: Psalm 25: 2 Heer, wijs mij toch zelf de wegen.
Voorbede
Collecte

Op weg met God
Zingen: Hemelhoog 720: Elk oog zal Hem zien, als Hij komt.
Zegen
Amen

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen