Terug naar overzicht

Ochtenddienst (31-10-2021)

  • 31/10/21 - 10:00u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC
Dienstdoend ambtsdrager: Henk-Jan Dorland
Collecte: predikantenopleiding
Muzikale begeleiding: Jeugddienstband onder leiding van Marleen Broekhuizen
Bijbelklas: Bijbelklas 1 t/m 6

Welkom

Zingen: Met open armen

Stil moment

Votum en groet

Zingen: Opw 851 Prijs de Koning

Gebed

Zingen kinderlied: OpwKids 69 Uw woord is een lamp voor mijn voet

Zingen: DNP psalm 146:4,5,6

Schriftlezing ter verkondiging Lucas 10:25-42

Verkondiging

Zingen: Wij hebben u lief

Mededelingen

Collecte

Gebed

Terugkomst kinderen

Zingen: Opw 601 Deel door ons uw liefde uit

Zegen

Speellied: U mijn Heer

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld