Terug naar overzicht

Ochtenddienst (31-05-2020)

  • 31/05/20 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Welkom in deze dienst! Bekijk en luister vanaf 10.00 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina. 

Net zoals als we – jong en oud – elkaar in het JFC ontmoeten, vinden we het ook in deze tijd belangrijk dat ieder in zijn/haar eigen taal hoort en leert over Jezus. In deze tijden is er geen bijbelklas voor de kinderen, maar wijzen we graag op de website van https://creatiefkinderwerk.nl. Op die manier kunnen de kinderen toch een beetje bijbelklas hebben. Zorg er als jongere wel even voor dat je een koptelefoon opzet of oortjes in doet en op een aparte tablet of laptop aan de slag gaat met het materiaal van deze zondag op creatiefkinderwerk.nl. Dan kunnen je ouders ook van hun eigen dienst genieten. Veel plezier!

  • Voorganger: ds. Henk van der Velde
  • Dienstdoend ambtsdrager: Erik-Jan Smits
  • De collecte is voor: Zending in Zuid-Afrika
  • Muzikale begeleiding: Combo 1

Het programma van deze dienst is als volgt:

Voorafgaand aan de dienst HH 232, Laat het huis gevuld zijn

Verwelkoming

HH 229, Heilige Geest van God (Vul mij opnieuw)

Votum en groet

HH 274, Create in me a clean heart (Ps 51)

Gebed om Gods zegen

1e schriftlezing: Galaten 5: 19-23 (Jiska)

Jiska Plenter vertelt…

Kinderlied: Liefde blijdschap vrede, opwekking, kids 89

Schriftlezing: Johannes 14: 15-17; 16: 6-14

Zingen: LvK, Gezang 477: 1, Geest van hierboven

Verkondiging in twee delen

Na deel 1 zingen we: LvK. Gezang 239: 1, Kom Schepper God, o Heili'ge Geest
Na deel 2 zingen we: LvK. Gezang 239: 2 en 7, Uw naam is Trooster…

Dankgebed en voorbeden

Mededelingen door ouderling van dienst

Collecte

Slotzang: HH 221, De wind steekt op, Sela

Zegenbede

Amenlied: Als een vuur van binnen, Sela


Tekst “Als een vuur van binnen”

Als een vuur van binnen
Is mij liefde voor God;
In het diepst van mijn hart
Door Hem zelf uitgestort.
En uw Geest vult mijn ziel
Bij dag en bij nacht.
Uw kracht wordt in mij
In zwakheid volbracht.

U ontsteekt in ons een vuur
Dat het donker verdrijft.
U wekt in ons de hoop
Die de wereld verblijdt.
U geeft aan ons geloof
Waar de twijfel nog heerst.
U spreekt in ons met uw waarheid
Waar de leugen regeert.

Als een vuur van binnen
Is de kracht van de Geest,
Die met vreugde vervult,
Maar met liefde het meest.
Leg uw Woord in mijn mond,
Elke dag, elk moment.
Uw woord blijft in mij;
Maakt Jezus bekend.

U ontsteekt in ons een vuur
Dat het donker verdrijft.
U wekt in ons de hoop
Die de wereld verblijdt.
U geeft aan ons geloof
Waar de twijfel nog heerst.
U spreekt in ons met uw…

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen