Terug naar overzicht

Ochtenddienst (31-03-2024)

  • 31/03/24 - 10:00u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC
  • Pasen

Liturgie:

 

Zingen: In eeuwigheid (opwekking 799, vanaf 1e refrein)

 

Voorganger: De Heer is opgestaan

Gemeente: Ja, de Heer is waarlijk opgestaan. Hallelujah.

 

Aansteken Paaskaars

Votum en groet

Zingen: Daar juicht een toon// Christus onze Heer verrees//Glorie aan God

Gebed

Kinderdeel: Bijbellezing Paasverhaal Prentenbijbel

Zingen kinderlied: OpwekkingKids 232 Wij vieren feest

Schriftlezing: Matteüs 28:1-15, Rom 8:18-25

Verkondiging

Zingen medley:  Mijn Jezus/What A beautiful name//U hebt de overwinning behaald (opwekking 289)//Jezus overwinnaar (opwekking 832)

Mededelingen

Gebed

Collecte

Zingen: U zij de glorie

Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld