Terug naar overzicht

Ochtenddienst (31-03-2019)

  • 31/03/19 - 09:30u
  • Ds. Arie Reitsema (Lienden)
  • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

  • Er is bijbelklas voor de groepen 1 t/m 4 en leergroepen 7 en 8.
  • De collecte is voor de stichting Red een Kind / Rusizi.
  • Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.
  • Na de dienst is er koffiedrinken.
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen

Voorzang: HH 23, Wat hou ik van uw huis

Votum en groet

Zingen: Psalm 62: 1, 3 en 5, Mijn ziel is stil tot God mijn Heer

Lezing Tien geboden

Zingen: HH 274, Create in me a clean heart

Gebed

Kinderlied HH 205, Waarom

Kinderen naar de bijbelklassen

Zingen: Gezang 328: 1 – 3

Schriftlezing: Efeziërs 6: 10 – 18

Zingen: HH 436, U bent mijn schuilplaats, Heer

Verkondiging: ‘De strijd’

Zingen: Opw. 575, Jezus alleen, ik bouw op Hem

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Kinderen komen terug

Zingen: HH 617a, Tienduizend redenen

Zegen

Zingen: NLB 425,  Vervuld van uw zegen

 

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld