Terug naar overzicht

Ochtenddienst (30-12-2018)

  • 30/12/18 - 09:30u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

  • Het thema van deze dienst is: “Een open deur naar de hemel”
  • Er is bijbelklas voor de groepen 1 t/m 6
  • De collecte is voor de erediensten
  • Na de dienst is er koffie drinken
  • Het programma voor deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen

Voorzang: HH 38, Ik hef mijn ogen op naar de bergen

Votum en groet

Zingen: Gezang 21: 1 en 3, Alles wat adem heeft, love de Here

Gebed om Gods zegen, ingeleid met solo uit HH 658: 1-2, Omdat U groot bent

Lezing uit Efeziërs 4: 22 – 5: 2

Kinderlied: HH 621, Van A tot Z

Hierna mogen de kinderen naar de bijbelklassen

Zingen: Psalm 138: 1 en 4

Schriftlezing uit Openbaring 4: 1-11

Zingen: HH 717, Eeuwige God

Verkondiging: Een open deur..

Zingen: HH 335, God van trouw, U verandert nooit (2x)

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotzang: Gezang 255: 1-4, Ere zij aan God, de Vader

Zegenbede

Amenlied: Gezang 21: 7,  Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld