Terug naar overzicht

Ochtenddienst (29-09-2019)

  • 29/09/19 - 09:30u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina.

In deze dienst hebben wij een “kerkproeverij”

  • Muzikale begeleiding: Combo 1
  • Bijbelklas: groep 1 t/m 6
  • Ouderling van dienst: Erik-Jan Smits
  • Collecte: Eredienst
  • Na de dienst is er koffiedrinken.
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen
Zingen: Opw 820 Feest van Genade
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: HH 433 Stil, mijn ziel, wees stil
Gebed
Kinderlied: HH 503 God kent jou
Kinderen naar bijbelklas
Zingen: DNP 19:2,3
Schriftlezing ter verkondiging Matteüs 20:1-16
Verkondiging
Zingen: HH 298 Genade, zo oneindig groot
Gebed
Terugkomst kinderen
Collecte
Zingen: Gezang 44:1-3
Zegen

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld