Terug naar overzicht

Ochtenddienst (28-08-2022)

  • 28/08/22 - 10:00u
  • Ds. Gerard de Kimpe (Barneveld)
  • Barneveld JFC
  • Heilig Avondmaal
Voorganger: ds. Gerard de Kimpe
Dienstdoend ambtsdrager: Gerbrand van Elten
Collecte: Eredienst/Bijz. Doeleinden
Muzikale begeleiding: JGG-band onder leiding van Marleen Broekhuizen
Bijbelklas: Bijbelklas 1 t/m 4

De liturgie van de dienst is als volgt:

Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Lof zij de Heer de almachtige koning der ere Liedboek 868
Votum en groet:
Zingen: Psalm 133 Psalmen voor nu
Verootmoediging 1 Johannes 1:5 – 2 :2
Gebed
Zingen: Vader, vol van vrees en schaamte buigen wij voor U HH 286
Verkondiging van vergeving
Kinderlied: Als je veel van iemand houdt…HH125
Lezen Johannes 13:1-15
Meditatie Johannes 13:10 “Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein
Zingen: Maak mij rein voor U als gelouterd goud … HH 383
Avondmaalsviering
Zingen: Aan uw tafel (Sela) HH 517,  Zie hoe Jezus lijdt voor mij HH 209, Toon mij uw liefde HH 401
Pastoraal gebed
Collecte
Zingen: De koning in Zijn pracht HH 576
Zegen: Hebreeën 13 :20,21

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld