Terug naar overzicht

Ochtenddienst (28-06-2020)

  • 28/06/20 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Voorthuizen Kerkgebouw
  • Doopdienst

Welkom in deze dienst! Bekijk en luister vanaf 10.00 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina. 

Net zoals als we – jong en oud – elkaar in het JFC ontmoeten, vinden we het ook in deze tijd belangrijk dat ieder in zijn / haar eigen taal hoort en leert over Jezus. In deze tijden is er geen bijbelklas voor de kinderen, maar wijzen we graag op de website van  www.dehenkieshow.nl . Op die manier kunnen de kinderen toch een beetje bijbelklas hebben. Zorg voor een jongere en zelfs voor dat je hoofdtelefoon opzet van oortjes in doet en op een aparte tablet van laptop aan de slag gaat met het materiaal van deze zondag op creatiefkinderwerk.nl. Dan kunnen je ouders ook van hun eigen dienst genieten. Veel plezier!

Dienstdoend ambtsdrager: Stephen McConnell en Rob Udo
De collecte is voor Spaanstalige zending
Muzikale begeleiding: Combo 5

Lied vóór aanvang van de dienst: keuze combo

Verwelkoming

Zingen: LvK, Gezang 21: 1 en 4, Laat ons de Heer lofzingen

Stil gebed, Votum & Groet

Zingen: Hemelhoog 27, Ik wil juichen voor U, mijn Heer (verzoek doopouders)

Verlangen naar meer… .. in een nieuw seizoen!

Gebed om Gods zegen

Doopouders lezen doopbrieven

Luisterlied: Dooplied Sela (verzoek doopouders) Zie tekst hieronder.

Doopuitleg en doopvragen

Doopbediening aan Jens de Jonge en Noa Christel Janssen

Zegenlied: HH 61: 1 en 2, De Here zegent jou (verzoek doopouders)

Schriftlezing: Matt. 18: 1-5 en Marcus 9: 33-37

Verkondiging

Zingen: HH 47, Hoe mooi en hoe heerlijk (Ps 133)

Dankgebed en voorbeden

Mededelingen

Collecte

Zingen: LvK, Gezang 479: 1 en 3, Aan U behoort, o Heer der heren

Zegenbede

Slotlied: LvK, Gezang 479: 4

Sela – Doop

In het water van de doop,
zie wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop, wordt
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan ​​wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed hersteld is.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus ‘weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

In zijn lichaam ingelijfd:
Christus ‘kerk die wereldwijd,
is geroepen om een ​​beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen