Terug naar overzicht

Ochtenddienst (28-04-2019)

  • 28/04/19 - 09:30u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst. Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

  • Het thema van deze dienst is: Over de nieuwe werkelijkheid na Pasen
  • Er is bijbelklas voor de groepen 1 t/m 4 en leergroepen 7 en 8
  • De collecte is voor de eredienst
  • Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.
  • Na de dienst is er koffiedrinken.
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen

Voorzang: HH 171: 1-3, Geprezen zij de Heer

Votum en groet

Zingen: Gezang 210: 1,3 en 4, Sta op, een morgen ongedacht

Gebed om Gods zegen

Lezing uit Kol. 3: 1-12

Kinderliederen: HH 305, Ik volg de Heer

Bundel Zing dan mee, Weet je wel, weet je wel, je bent een tempel?

Hierna mogen de kinderen naar de bijbelklassen

Zingen: Psalm 118: 8 en 10

Schriftlezingen uit Joh. 2: 13-25, I Kor. 3: 9b -17 en Efeze 2: 17-22

Zingen: HH 232: 1 -3, Laat het huis gevuld zijn  

Verkondiging: De tempel overbodig

Zingen: Gezang 231: 1 en 2, Wij knielen voor uw zetel neer

Naëma van de Kruiff en Sietske Zuurman over de Evangelische Hogeschool

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotzang: HH 216: 1-3, Kroon Hem met gouden kroon

Zegenbede

Amenlied: Gezang 258: 1-3, Halleluja, lof zij de Heer

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld