Terug naar overzicht

Ochtenddienst (27-11-2022)

  • 27/11/22 - 10:00u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC
  • Doopdienst
Voorganger: Ds. Reinier Drop
Thema: Wederkomst  
Doop wordt bediend aan: Avalynn Iseah Dorland en Naomi Lynn Meij
Dienstdoend ambtsdrager: Esther en Rob Vonk
Collecte: Eredienst
Muzikale begeleiding: JGG Combo olv Marleen Broekhuizen
Bijbelklas: Bijbelklas groep 1 t/m 4 en 7 en 8
De liturgie is als volgt:
Welkom

Zingen: Opw 586, Heel de schepping geeft u eer 

Stil moment

Votum en groet

Advent 1: Aansteken kaars

Zingen Opw 855, U geeft rust

Doopuitleg

Ouders op podium

Doopbrieven door ouders Dorland + ouders Meij

Doopvragen aan ouders

Bediening van de doop aan de kinderen

Doopteksten

Zingen HH 502 Sela – Doop 

Gebed

Zingen: kinderlied HH 419

Schriftlezing ter verkondiging: Marcus 12:18-27

Verkondiging

Zingen Opw 832, Jezus overwinnaar

Mededelingen

Gebed

Collecte

Zingen Opw 585, Er is een dag 

Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld