Terug naar overzicht

Ochtenddienst (27-10-2019)

  • 27/10/19 - 09:30u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina.

  • Het thema van de dienst is: Hoe Jezus regeerde in de vroege kerk (Jaarthema ‘Dit is Mijn Lichaam)
  • Er is bijbelklas voor de groepen 1 t/m 6
  • De collecte is voor de eredienst
  • Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.
  • Na de dienst is er koffiedrinken.
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Voorzang: HH 499, Wij zijn hier bijeen in Jezus’ Naam om U te prijzen, O Heer…

We richten onze harten op de Heer met votum en groet

Zingen: LvK Gezang 305: 1 en 2, Waar God de Heer zijn schreden zet…

Gebed om Gods zegen

Eerste lezing uit Romeinen 1: 1-7 en 16-17

Aandacht voor Bijbelzondag van het NBG

Kinderlied: HH 382: 1-3. Lees je Bijbel, Bid elke dag…

Zingen: Psalm 19: 2 en 3 DNP (Zie tekst hieronder)

Lezing Handelingen 5: 1-11 en 6: 1-7

Zingen: HH 491: 1, Spreek, o Heer… (Refrein 2x)

Verkondiging

Zingen: LvK, Gezang 481: 1-3, O grote God die liefde zijt…

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotzang: HH 453: 1-4, Wat komt en wat gaat, rotsvast blijft mijn God…

Zegenbede

Amenlied: HH 453: 4, Zo loof ik mijn God…

 

Psalm 19: 2 en 3 DNP.

2. Het Woord van onze HEER

zet aan tot ommekeer

en Hij misleidt ons niet.

Het is een zuiver licht

dat ons betrouwbaar zicht

en levensvreugde biedt.

Gods woord houdt eeuwig stand.

Puur goud of diamant

heeft lang niet zoveel waarde.

Honing smaakt minder zoet

en doet ons minder goed

dan Gods gebod op aarde.

3. HEER, door uw goede raad

vermijdt uw knecht het kwaad.

Gehoorzaamheid brengt loon.

Helaas, wie is oprecht?

Wie kent zijn fouten echt?

Maak mij hartgrondig schoon.

Leer mij bescheidenheid.

Dan word ik niet verleid

tot zaken die niet deugen.

Laat alles wat ik zeg

of zwijgend overleg,

mijn redder, U verheugen.

 

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld