Terug naar overzicht

Ochtenddienst (27-01-2019)

  • 27/01/19 - 09:30u
  • Martijn Rutgers (partnergemeente Oase Amsterdam)
  • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

  • De collecte is voor de diaconie
  • Er is bijbelklas voor de groepen 1 t/m 6
  • Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed
  • Er is koffiedrinken na de dienst
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen

Voorzang: HH 177, Heer, ik prijs uw grote naam 

Stilte

Votum en groet

Zingen: HH229, Heilige Geest van God

Zingen: kinderlied, HH 360, Onder boven voor en achter

Gebed

Kinderen mogen naar hun bijbelklas

Zingen: HH 232, Laat het huis gevuld zijn

Bijbellezing: Efeziërs 3:14-21 (NBV)

Preek, Efeziërs 3:20-21

Zingen: HH617, Tienduizend redenen 

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen: HH 669, Bouw uw koninkrijk

Zegen

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld