Terug naar overzicht

Ochtenddienst (26-12-2021)

  • 26/12/21 - 10:00u
  • zr. Alice Langbroek
  • Barneveld JFC
Voorganger: ds. Alice Langbroek
Dienstdoend ambtsdrager: Carin Oltvoort
Collecte: eredienst
Muzikale begeleiding: combo 5 onder begeleiding van Jurriena Dijkema
De liturgie is als volgt :

Vier dit feest met ons – Sela

Welkom door de ouderling van dienst     

Welkom 

Opw 528 – Hoor de englen zingen de eer

Staan

Stiltemoment

Votum en groet

LvdK 141 : 1 en 2  Ik kniel …

Zitten

Gebed

Kinderlied: Hemelhoog 126 – een koning is geboren

Introductie preek

Schriftlezing Fil 2:1-11 door voorganger

Opw 268 Hij kwam bij ons heel gewoon

Preek

Opw. 539   Kom nu is het tijd, aanbid Hem

Voorbeden/dankgebeden

Collecte

Staan

Opw 420 Geen andere Naam

Zegen

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld