Terug naar overzicht

Ochtenddienst (26-06-2022)

  • 26/06/22 - 10:00u
  • Ds. Fred van Hulst
  • Barneveld JFC

Voorganger: Ds. Fred van Hulst

Dienstdoend ambtsdrager: Willie Bekebrede

Collecte: Spaanstalige zending

Bijbelklas: Bijbelklas 1 t/m 4, leergroep 5 en 6

 

De liturgie van de dienst is als volgt:

Stil gebed
Votum en zegen
Zingen: De zaligheid is van God HH 120
Zingen: In eeuwigheid Opw 799
Verootmoediging: 1 Johannes 1: 5-2 :2
Gebed
Zingen: Witter dan sneeuw Psalm 51
Kinderlied ‘k Leg mijn leven in uw handen Opw Kids 4
Kinderen naar Bijbel klas
Schriftlezing : 1 Korintiers 1 18- 2:16
Preektekst: 1 Korintiers 1 : 18-29  “De krachtige dwaasheid van God”
Amenlied : Liedboek 340 B “Ik geloof in God de Vader , de Almachtige…
Collecte
Zingen: Meer dan rijkdom Opw 544
Pastoraal gebed
Slotzang: Zegen Opw 844
Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld