Terug naar overzicht

Ochtenddienst (26-05-2024)

  • 26/05/24 - 10:00u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC
  • Doopdienst en JGG dienst

Collecte : Bijzondere doeleinden
Bijbelklas : groep 1 t/m 4, 7 en 8

Liturgie

Welkom
Zingen: Opwekking 684 Uw majesteit is onaantastbaar
Stilte
Votum en groet
Zingen: Opwekking 815 Vul dit huis met uw glorie
Gebed
Kinderlied: Ik zag een kuikentje Elly & Rikkert
Doopuitleg
Getuigenis Gerjan
Doopbrieven Ouders
Doopvragen
Bediening van de doop Gerjan & Fleur en Levi
Zingen: Sela Doop
Schriftlezing: Psalm 105:1-6, psalm 78:1-8
Verkondiging
Zingen: Opwekking 832 Jezus overwinnaar
Mededelingen
Gebed
Collecte
Zingen: HemelHoog 669 Bouw uw Koninkrijk
Zegen

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld