Terug naar overzicht

Ochtenddienst (26-02-2023)

  • 26/02/23 - 10:00u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC

Liturgie

Welkom door de ouderling van dienst

Zingen: Opw 638 Prijs Adonai

Stil moment

Votum en groet

Zingen: Opw 851 Heer, wij dwaalden in het donker

Gebed

Zingen: kinderlied King of kings and Lord of Lords

Schriftlezing ter verkondiging Job 42:1-6

Verkondiging

Zingen: Opw 857 Wie troost in leven en in dood

Mededelingen

Gebed

Collecte

Zingen: Gezang 477 Geest van hierboven

Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld