Terug naar overzicht

Ochtenddienst (26-01-2020)

  • 26/01/20 - 09:30u
  • Ds. Maikel de Kreek (Doetinchem)
  • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 9:30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina.

  • De collecte is voor de Diaconie
  • De ouderling van dienst is Erik-Jan Smits
  • Er is Bijbelklas voor groep 1 t/m 4 en leergroep 7 en 8
  • Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.
  • Na de dienst is er koffiedrinken.
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Begin van de dienst

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Voorzang (staande): Hemelhoog lied 647, Kom nu is de tijd aanbid Hem
Stil gebed met votum en groet (staande)
Zingen (staande) : Hemelhoog lied 655, Symfonie
Gebed
Zingen:  Hemelhoog lied 675, God heeft een plan met je leven

De kinderen gaan naar de Bijbelklassen de groepen 1-4 en 7-8: verhaal Ezra 1-3 vers 7

Zingen : Gezang 21 vers 1, 4 en 7

De Bijbel open

Bijbellezing Jakobus 1 vers 19-27 en Matheus 22 vers 35-40 (leefregel)
Verkondiging Thema: Geloven = doen!
Zingen:  Lied van Sela, Wij zijn het licht

Slot van de dienst

Gebed
Zingen : Hemelhoog lied 709, Wat een wonder dat ik meewerken mag ….
Collecteren

De kinderen komen weer terug in de kerk

Zingen (staande) :Hemelhoog lied 595, Hij is Heer
Zegen (staande)

 

 


Bijbeltekst – Jakobus 1 vers 19-27: 19Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. 20Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. 21Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. 22Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. 23Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: 24hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag. 25Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. 26Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. 27Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.

 

Bijbeltekst – Matheus 22 vers 35-40: 35Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: 36‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ 37Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38Dat is het grootste en eerste gebod. 39Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 40Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld