Terug naar overzicht

Ochtenddienst (25-12-2021)

  • 25/12/21 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC
Voorganger: ds. Henk van der Velde
Dienstdoend ambtsdrager: Joost Schouten
Collecte: zending in Zuid-Afrika
Muzikale begeleiding: samengesteld combo onder leiding van Marleen Broekhuizen
Bijbelklas: geen
Thema: Naam boven alle Namen!
De liturgie is als volgt:
Combo start al 5 minuten vóórafgaand aan de dienst: Kerstnacht boven Bethlehem (Sela)
Welkom door voorganger
Stil gebed, Votum en Groet
Zingen medley: Komt allen tezamen, Noel, Jubel het uit/Joy to the world
Gebed
Lezen Evangelie: Matheus 1:18-25
Kindermoment met kaars en kinderlied: HH 621, Van A tot Z
Mentimeter Namen van Jezus
Zingen: Een kind is ons geboren – Sela
Schriftlezing: Jesaja 9:1-6 door Lydi Vos
Verkondiging: Naam boven alle namen!
Zingen: Waymaker
Mededelingen
Dankgebed en voorbeden
Samenzang: HH 576, De Koning in zijn pracht
Zegen
Samenzang: Ere zij God
Als toegift samen zingen met het combo:
Medley combo: What a beautiful Name (Opw 812) & Agnus Dei

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld